Elektron adabiyotlar


  O`quv adabiyotlari   Badiiy adabiyotlar
1. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish 1.  Alvido bolalik (Tohir Malik)
2.  O‘zR Konst. o‘rganish 2. Ilk qalb qissasi (Halima Malikova)
3.  Chizmachilik (topshiriqlar to‘plami) 3.  Kelinlar quzgoloni (Said Ahmad)
4.  Tizimli blok va uning tuzulmasi 4.  Dunyoning ishlari
5.   5.  
6.   6.  
7.   7.  
8.   8.  
9.   9.  
10.   10.  
11.   11.  
12.   12.  
13.   13.  
14.   14.  
15.   15.  
16.   16.  
17.   17.  
18.   18.  
19.   19.  
20.   20.  
21.   21.  
22.   22.  
23.   23.  
24.   24.  
25.   25.  
26.   26.  
27.   27.  
28.   28.  
29.   29.  
30.   30.  

resume writing

Print Friendly, PDF & Email